Cenník

zdravotných výkonov platný a účinný od 15.3.2021

GYN MT s.r.o., Druidská 860/4, 851 10 Bratislava – Rusovce, kód PZS: P21648009201

neštátna Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vajnorská 1354/40, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, kód prevádzky PZS: 61-52221555-A0001

 1. Komplexné ultrazvukové vyšetrenie v poradni na vlastnú žiadosť pacientky v neštandardnom týždni (t.j. v 10., 20., 30. týždni gravidity s využitím všetkých ultrazvukových modalít – 25 €
 2. Balík USG vyšetrení počas všetkých poradní počas gravidity na vlastnú žiadosť pacientky – 70 €
 3. Ultrazvukové vyšetrenie pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v B-mode a Color-mode a Spectral-mode (pridanie farebného ultrazvukového vyšetrenia na zobrazenie ciev plodu /Color-mode/ a tzv. prietokov funkčného vyšetrenia feto-placentárnej jednotky /spectral-mode/ , (19.-23. týždeň gravidity – II. trimester, resp. 29-33. týždeň – III. trimester gravidity, doporučené týždne gravidity, Stanovenie pohlavia a ultrazvuková cervikometria je súčasťou vyšetrenia) – 40 €
 4. Celoročný manažment zdravotnej starostlivosti pacientky – jednorázovo – 60 €
 5. Zavedenie intrauterinného telieska (IUD) – 30 €
 6. Odstránenie intrauterinného telieska (IUD) – 10 €
 7. Odber krvi venepunkciou vyšetrenie pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii KO, hemokoagulácia, biochémia, CRP, serológia, hormonálny profil, tmor markery – cena jednej odobratej vzorky (jedna skúmavka) + cena daného vyšetrenia podľa cenníka z laboratória – 5 €
 8. Mikrobiologické vyšetrenie sterom z pošvy pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – cena jednej odberovej vzorky + cena daného vyšetrenia podľa cenníka z laboratória – 5 €
 9. Mikrobiologické vyšetrenie sterom z kŕčka maternice na HPW pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii a na vlastnú žiadosť pacientky – cena jednej odberovej vzorky + cena daného vyšetrenia podľa cenníka z laboratória – 5 €
 10. Folikulometria – mesačný cyklus (3-5 x v mesiaci) pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – 15 €
 11. Jednorazové vyšetrenie v tehotenskej poradni pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – 30 €
 12. Jednorazové gynekologické vyšetrovacie zrkadlo – 2 €
 13. Doplatok za vyšetrenie pacientky mimo ordinačných hodín – pracovné dni – 30 €
 14. Doplatok za vyšetrenie pacientky mimo ordinačných hodín – deň pracovného pokoja a sviatok – 50 €
 15. Vystavenie žiadosti o umelé prerušenie tehotnosti (UPC) – 30 €
 16. Opakované vystavenie tehotenského preukazu – 10 €
 17. Ukončenie kapitácie pred uplynutím 6-mesačného zákonného limitu – 10 €
 18. Ultrazvukové vyšetrenie v rámci prvotrimestrového skríningu medzi 11(+0) a 13(+6) týždňom gravidity pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – 30 €
 19. Ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – gynekologická pacientka – 20 €
 20. Základné gynekologické vyšetrenie pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – vyšetrenie v zrkadlách a palpačné vyšetrenie na gynekologickom lôžku – 20 €
 21. Komplexné gynekologické vyšetrenie pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii (gynekologické vyšetrenie, onkocytologický ster – sklíčko, kolposkopia, ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, vyšetrenie prsníkov, + doplatok metódou Liquid Based Cytology 25 € + odobraté vzorky podľa cenníka z laboratória – 50 €
 22. Základné vyšetrenie tehotnej pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii – vyšetrenie v zrkadlách a palpačné vyšetrenie na gynekologickom lôžku – 20 €
 23. Onkocytologický ster (PAP smear) z krčka maternice, vrátane ceny z laboratória za jedno sklíčko pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii, resp. u zmluvných pacientok mimo interval hradený zdravotnou poisťovňou – 20 €
 24. Onkocytologický ster z kŕčka maternice metódou Liquid Based Cytology – zmluvné pacientky – 25 €
 25. Podanie injekcie i.m., i.v., s.c. na vlastnú žiadosť pacientky – 3 €
 26. Onkocytologický ster z kŕčka maternice metódou Liquid Based cytology pre nezazmluvnené pacientky v našej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii (+môžu byť vyšetrené chlamýdie, Mykoplazmy, Ureaplazmy, HPV – cena podľa cenníka z laboratória) – 40 €
 27. Vyšetrenie HR.HPV Digene Hybrid Capture 2 Technology – 45 €
 28. Typizácia HPV – 100 €
 29. Chlamýdie, Mykoplazmy, Ureaplazmy v LBC odber – 15 €
 30. PreCursor – M kit – 150 €
 31. 1. Trimestrový skríning – 35 €
 32. Morfologické vyšetrenie plodu – 65 €

Cenník zdravotných výkonov a služieb účinný od 1.9.2019 sa dňom účinnosti Cenníka zdravotných výkonov a služieb dňom 15.3.2021 zrušuje a aj zaniká.